Kraków: Dofinansowanie na fotowoltaikę

fotowoltaika dofinansowanie krakówOsoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji mogą skorzystać z rządowego programu Mój Prąd i uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5000 złotych.

Jako firma projektująca i wykonująca instalacje fotowoltaiczne dla klientów z terenu miasta Kraków oferujemy pełne wsparcie w uzyskaniu dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bezzwrotne dofinansowanie z programu rządowego sprawia, że fotowoltaika staje się osiągalna nie tylko dla inwestorów dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi, ale również osób decydujących się na montaż paneli fotowoltaicznych na kredyt.

Dotacje z Programu Rządowego – tańsza fotowoltaika w kilku krokach

Co należy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie? Dotacja na fotowoltaikę dla domu wypłacana jest osobom, które zawarły umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. W praktyce oznacza to, że o dotację możemy wnioskować po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji. Żeby uzyskać dofinansowanie musimy:

  1. Zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną.
  2. Poczekać na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
  3. Podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  4. Złożyć wniosek w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

O wyniku oceny wniosku zostaniemy poinformowani drogą mailową. Warto przy tym pamiętać, że wniosek odrzucony możemy złożyć ponownie po usunięciu powodu odrzucenia. Nasza firma już od dłuższego czasu specjalizuje się w wypełnianiu wniosków o dotacje dla fotowoltaiki. Pomagamy Klientom, którzy dotychczas nie złożyli jeszcze wniosku o dofinansowanie, jak i osobom, których wnioski zostały z różnych powodów odrzucone.

Klientów planujących złożenie wniosku o dotację do instalacji fotowoltaicznej dla domu zachęcamy do kontaktu. Pomożemy w przygotowaniu wniosku, ograniczając do minimum ryzyko jego odrzucenia i konieczności ponownego składania.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ